håndværkerGaranti

Har Nissen VVS garanti med Håndværkergaranti?

Ja, Nissen VVS er medlem af Håndværkergaranti. Virksomheder der er medlem af Arbejdsgiverne er omfattet af Håndværkergaranti, når de arbejder for private forbrugere. Håndværkergarantien sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, vil få rettet det fejlbehæftede arbejde uden yderligere omkostninger.

Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet.

Håndværkergaranti dækker op til kr. 100.000,- inkl. moms og dækker også selv hvis virksomheden, der skulle have udført arbejdet, er ophørt. Får kunden medhold i sin sag hos Håndværkets Ankenævn, vil arbejdet blive udført af en anden virksomhed under ordningen.